ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลสมาชิก

 • บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด

  บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่  จำกัด เลขที่ 399 หมู่ 17 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel.02-315-3331-2 Fax.02-315-3212 german@ger.co.th,voravit@ger.co.th ผู้แทน คุณวรวิทย์  พาสุขสกุล คุณอุไร   พาล์ ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตเครื่องจักรกล

 • บริษัท บางกอกคาร์เซอร์วิส จำกัด

  บริษัท  บางกอกคาร์เซอร์วิส   จำกัด เลขที่ 999  หมู่ 8  ซอยวัดด่าน  ถนนสุขุมวิท ต. สำโรงเหนือ  อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ   10270 โทร. 0-2757-2740-1 ตรง 02-9344352แฟ็กซ์ 0-2757-2742 ผู้แทน คุณสมาน  แสงศรี คุณพชร  แสงศรี คุณทวี  อินทร ผลิตภัณฑ์หลัก ซ่อมรถยนต์  ท่อรถยนต์

 • บ. ไมโครฟอร์ม(ประเทศไทย) จำกัด

  บ. ไมโครฟอร์ม(ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 330/47 ม.10 ถ.เจ้าคุณทหาร แขวงลำประทิว เขตลาดกระบัง  กทม.10520 โทร 02-738-6703  FAX 02-738-6705 ผู้แทน คุณพิภวัต เมฆอนันต์โกศล ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตเครื่องมือ เครื่องจักร

 • บริษัท ทูอีดีไซค์ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด

  บริษัท ทูอีดีไซค์ แอนด์ อีควิปเม้นท์ จำกัด เลขที่ 293  ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250 โทร 02-3229175-6 แฟกซ์ 02-321-9953 ผู้แทน คุณนิพนธ์   ลิขิตรุ่งเรือง คุณวงเดือน  คำอ้อ ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตเครื่องจักร ตัด ดัด เหล็ก เครื่องย่อยปุ๋ยพืชสด  เครื่องวู้ดซิมเบอร์ ฯลฯ เครื่องสับเปลือกมะพร้าว

 • บริษัท ฮันซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  บริษัท ฮันซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 57 ซ.รามคำแหง 30/1 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 โทร. 02-732-3956  แฟกซ์ 02-732-3188 ,044-212522 ผู้แทน คุณพิชัย  ตั้งตระกูล ผลิตภัณฑ์หลัก ผู้ขายหม้อต้มไอน้ำ

 • บริษัท ป.จงเจริญ จำกัด

  บริษัท ป.จงเจริญ จำกัด 6 หมู่ 14 เทศบาลอ้อมใหญ่ 8 ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม โทรศัพท์ 081-8759375 โทรสาร 02-811-5033 อีเมล์ chainoy_111@hotmail.com ผู้แทน คุณมนตรี  จงเจริญพรสุข คุณประสิทธิ์    จงเจริญพรสุข ผลิตภัณฑ์หลัก ผู้ผลิตฟองน้ำทุกชนิด และ กาว

 • หจก.โคราช ทรีท เคมิคอล

  หจก.โคราช ทรีท เคมิคอล 84/1 ซ.มุขมนตรี 22 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-282701-2, 044-213525,044-282081 แฟกซ์ 044-282703 ผู้แทน คุณจุไรรัตน์ จังหวัด ผลิตภัณฑ์หลัก จำหน่าย เครื่องกรองน้ำ และ ไบโอดีเซล

 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด

  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูลลิ่ง ซัพพลาย จำกัด 46/90 ซ.นวลจันทร์ 31 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02-3637748-51 โทรสาร 02-5099226-7 อีเมล์:saharat@yahoo.com ผู้แทน คุณสหรัฐ สุดตา คุณรุ่งนภา สรสิทธิ์สุพัฒกล ผลิตภัณฑ์หลัก เครื่องต๊าป,Air Taping machine, Cutting Tool เช่น Taps, End Mill, หัวเจียร์คาริไบร์ insert, Countersink etc.

 • บริษัท ตติ ยานยนต์ จำกัด

  บริษัท  ตติ ยานยนต์ จำกัด 703 ถนนเพชร แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทร. 02-804-7981-2  แฟกซ์ 02-02-804-7984 ผู้แทน คุณพัชรินทร์   โพธิ์ศิริสุข ผลิตภัณฑ์หลัก เครื่องจักรกลการเกษตร รถเอนกประสงค์เพื่อการเกษตร รถเกี่ยวนวดข้าว อุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น ใบมีด , ใบดันดิน ,เครื่องสูบน้ำ

 • บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด

  บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จำกัด 98/1 หมู่ 3 ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230 โทรศัพท์ 035-280100 โทรสาร 035-280101 อีเมล์: sakpattana@sakpattana.com ผู้แทน คุณนคร นาคะจินดา คุณรำเพย ศรีบุญเพ็ง ผลิตภัณฑ์หลัก เครื่องจักรกลการเกษตร “รถเกี่ยวข้าว”