ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลสมาชิก

 • บริษัท ซี.ซี. ออโตพาร์ท จำกัด

  บริษัท ซี.ซี. ออโตพาร์ท จำกัด เลขที่ 29 หมู่ 8 ถ.บางน้ำเปรี้ยว หนองจอก ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว  จ.ฉะเชิงเทรา  24000 โทร. 02-988-2334-6  แฟกซ์ 02-988-2337 มือถือ 01-496-0771 E-mail : ccap@loxinfo.co.th ผู้แทน 1. คุณบุญเลิศ  ชดช้อย ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รถยนต์ (ยามาฮ่า, คาวาซากิ)

 • บริษัท เอลมาเทค จำกัด

  บริษัท เอลมาเทค จำกัด เลขที่ 9/2  หมู่4  ต.บางเดื่อ อ.เมือง  จ.ปทุมธานี โทร.02-581-3407,01-9261483 แฟกซ์ 02-581-3405 ผู้แทน คุณบุญเลิศ  รักอยู่ประเสริฐ ผลิตภัณฑ์หลัก เครื่องพ่นกำมะหยี่ เครื่องพ่นสีฝุ่น เตาหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้า ตู้อบลำใย+ใบชา

 • บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  บริษัท  ซูเทค  เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 77/64 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันไทร  เขตคลองสาน กทม. 10600 โทร. 02-862-0034,  02-440-0195-9 แฟกซ์ 02-440-0208 ผู้แทน คุณศิวเทพ  ศรีเลขา ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม เกี่ยวกับโรงงานน้ำตาล

 • บจก.อัลฟา ลาวาล

  บจก.อัลฟา ลาวาล เลขที่ 222 ถนนกรุงเทพกรีฑา  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.02-3794660 แฟกซ์ 02-3794661 ผู้แทน คุณชัยรัตน์   จีรนารังสรรค์ ผลิตภัณฑ์หลัก ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

 • บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โกลฟ จำกัด

  บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โกลฟ จำกัด เลขที่ 677/89-90 ซอยลาดหร้าว 5/1 ถนนลาดพร้าว เขตจตุจักร กทม. 10900 Tel. 02-513-6171 Fax.02-513-6188 president@avatarsuites.com ผู้แทน ดร.ณฐนนต์  อวตาร ดร.ศรัญญา อินนัดดา คุณธณัฐชญกา การมีศรี ผลิตภัณฑ์หลัก ถุงมือยาง,ถุงยางอนามัย

 • บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด

  บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จำกัด 23/52 หมู่ 10 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.41 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02 726 2174, 02 726 6839 โทรสาร 02 726 3147 ผู้แทน คุณชูเกียรติ  อังสโวทัย คุณกุนเทอร์  แบลง

 • บริษัท บี จี โปร จำกัด

  บริษัท บี จี โปร จำกัด เลขที่ 333/3 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-3929242 แฟกซ์ 02-3929244 E-mail : petertan@helloclearace.com ผู้แทน นายศิวดล  ศรีแสนสุข นายฐิติพันธ์  พลดัน ผลิตภัณฑ์หลัก รับซื้อ -ขายเครื่องจักรทุกประเภท

 • บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด 9 ชั้น 1 บี อาคารวรสิน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 6915900 โทรสาร 02 6915820 panu@spotsolar.com ผู้แทน คุณภาณุ  ถนอมวรสิน คุณสันติ มั่นคง ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

 • บจก.บางกอก ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง

  บจก.บางกอก ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง เลขที่ 2532 อาคารพระราม 3 ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก- พระราม 3 แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ โทร-02-6838800,04-0888689 แฟกซ์ 02-6838774    E-mail   Suttipong@BAE.CO.TH ผู้แทน คุณสุทธิพงษ์    กุลศิริ ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิต จำหน่ายชิ้นส่วนโลหะ  พลาสติก

 • บริษัท บางนาสเตนเลส จำกัด

  บริษัท บางนาสเตนเลส จำกัด 29/3 หมู่ 4 ต. บางน้ำจืด อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000 โทร. 034-852209, 02-4514294, 07-8152254 แฟกซ์  034-852152 ผู้แทน 1 คุณประเสริฐ พงษ์เทพนิวัติ PRASET   PONGTHEPNIWAT ผลิตภัณฑ์หลัก – ผลิตเครื่องจักร โรงแป้งมันสำปะหลัง