ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลสมาชิก

 • บจก.ครีเอท อินโนเวชั่น

  บจก.ครีเอท อินโนเวชั่น 387/795 ตรอกข้าวสาร ถ.เตชะวนิช เขตบางซื่อ กทม. 10800 โทรศัพท์  085-0484274 โทรสาร  02-9102994 ผู้แทน คุณชวลี  เทียนงามสัจ ผลิตภัณฑ์หลัก Enviromental  Machinery

 • หจก.เอกสยามโลหะกิจ

  หจก.เอกสยามโลหะกิจ เลขที่ 29/127 หมู่ 1 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02-892-0826-7 แฟกซ์ 02-892-0728 ผู้แทน คุณสมพงษ์  จุณพรรณศักดิ์

 • บริษัท ตากสินสตีล แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (office)

  บริษัท ตากสินสตีล แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (office) 44/44 หมู่ 4 ถนนพระราม 2 กม. 12.7 แขวงแสมดำ  เขตบางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพฯ 10150 เลขที่ 32/1  ถ.สุขสวัสดิ์  แขวงบางก้อ  ข.จอมทอง กรุงเทพฯ 10150 โทร.01-821-9321,02-468-1521 แฟกซ์ 02-468-1645 ผู้แทน คุณทศพร  คุณหิรัญกนก ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตและจำหน่ายเครื่องปั๊มโลหะ

 • บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด

  บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด 9 อาคารวรสิน ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 6915900 โทรสาร 02 6915749 chuchanun@thai-a.co.th ผู้แทน คุณสุริยา จยธานันท์ คุณชัชนันท์ ถนอมวรสิน ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตพลังงานทางเลือกทุกรูปแบบ

 • บริษัท นำเจริญ โลหะกิจ จำกัด

  บริษัท นำเจริญ โลหะกิจ จำกัด เลขที่ 273 หมู่ 6 ต.ลำนารายณ์  อ.ชัยบาดาล  จ.ลพบุรี โทร. 036-461805,461905,462222, 01-944-8358,987-3328 ผู้แทน คุณเก็น  แซ่อึ้ง KEN  SAEAUNG ผลิตภัณฑ์หลัก เหล็ก อุปกรณ์ก่อสร้าง บริการตัดเหล็ก

 • บริษัท ต.สหกิจ อินดัสตรี้ จำกัด

  บริษัท ต.สหกิจ อินดัสตรี้  จำกัด 39/17 หมู่ 1 ซ.เทียนทะเล 18 บางขุนเทียน-ชายทะเล 18 บางขุนเทียน-ชายทะเล สะแมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10195 โทรศัพท์ : 02-894-6681-4 แฟกซ์ : 02-894-6685 01-8286770   SOMSAK@TSK INDUSTRY.COM ผู้แทน คุณสมศักดิ์  เติมวุฒิปรีชา ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตใบมีดตัดหญ้า และอะไหล่

 • บริษัท ธานีสยาม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

  บริษัท ธานีสยาม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 106 หมู่7 ถนนพุทธมณฑลสาย 4  ต.กระทุ่มลัม อ. สามพราน    นครปฐม   73220 โทร. 02-8143714-6   แฟกซ์ 02-8143717 e-mail: kolum_konet@hotmail.com ผู้แทน คุณวาระ   เรือนเพ็ง VEERA  RUENPHENG ผลิตภัณฑ์หลัก โรงกลึง อะไหล่เครื่องจักรกล  เครื่องจักรอุตสาหกรรม ตามแบบ

 • บริษัท ฟูจิ ไมนิ่ง กรุ๊ป(ไทยแลนด์) จำกัด

  บริษัท ฟูจิ ไมนิ่ง กรุ๊ป(ไทยแลนด์) จำกัด 1481 หมู่ที่ 6 ซอยที่ดินทอง 4 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ผู้แทน คุณสรอรรถ      ตัณฑ์อำไพ ผลิตภัณฑ์หลัก เตาอบที่ใช้ในวงการอตุสาหกรรม ทุกรูปแบบ 50-400 องศา Booth พ่นสีระบบม่านน้ำและ NP ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักรและไฟฟ้า โรงงาน, ทำเครื่องกำจัดขยะใน

 • บริษัท สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัท สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย) จำกัด 11 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-3 ถนนพระรามที่ 2  แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร.02-899-5772  แฟกซ์ 02-899-5771 e-mail : bs@3dscanners.co.th ผู้แทน คุณบูรณางค์  ศุขสมิติ ผลิตภัณฑ์หลัก เครื่องมือสแกนเนอร์ สามมิติ ประเภทเลเซอร์สแกน โดยใช้หัวเลเซอร์ประกอบกับแขย CMM

 • บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด

  บริษัท โซล่า เพาเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด 9 ชั้น 1 บี อาคารวรสิน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 6915900 โทรสาร 02 6915820 panu@spotsolar.com ผู้แทน คุณภาณุ  ถนอมวรสิน คุณสันติ มั่นคง ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์