ข้อมูลสมาชิก

ข้อมูลสมาชิก

 • บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด

  บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด เลขที่ 156/46 ซ.วัฒนานันท์  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงสีกัน เขตดอนเมือง  กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-9294621,01-9165423  แฟกซ์ 02-5653772 ,3240 E-mail : EXPORT@DELMAXMACHINERY.COM ผู้แทน นายโชติวุทฒ์  จริยากูล ผลิตภัณฑ์หลัก ออกแบบและสร้างเครื่องบรรจุของเหลวใส่ขวด

 • ปฏิพงษ์จักรกลเกษตร

  ปฏิพงษ์จักรกลเกษตร 120-124 ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์   02 5461668 โทรสาร 02 9041291 อีเมล์ patipongmach@hotmail.com ผู้แทน คุณสุเมธ อมรพิมล คุณวนิดา อมรพิมล ผลิตภัณฑ์หลัก จำหน่ายและบริการ รถพรวนดินดายหญ้า รถตัดหญ้า เครื่องย่อยกิ่งไม้อเนกประสงค์

 • บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จำกัด

  บริษัท นาทวี เทคโนโลยี่ จำกัด 5/2 หมู่ 14 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทรศัพท์ 038-846200-2 โทรสาร 038-846203 อีเมล์ natrawee_technology@yahoo.co.th ผู้แทน คุณสมชัย เทพศิลป์วิสุทธิ์ คุณณัฐพล เทพศิลป์วิสุทธิ์ ผลิตภัณฑ์หลัก ผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เครื่องจักรกลไทยการเกษตร เช่น เครื่องสีข้าวขาว, เครื่องสีข้าวกล้อง เป็นต้น

 • บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำกัด

  บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมชีนเนอรี่  จำกัด เลขที่ 399 หมู่ 17 ถนนบางนา-ตราด กม.23 ต.บางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 Tel.02-315-3331-2 Fax.02-315-3212 german@ger.co.th,voravit@ger.co.th ผู้แทน คุณวรวิทย์  พาสุขสกุล คุณอุไร   พาล์ ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตเครื่องจักรกล

 • บริษัท กิตติ เฟาน์ดรี้ อีควิปเม้นท์ จำกัด ชื่อเก่า

  บริษัท กิตติ เฟาน์ดรี้ อีควิปเม้นท์ จำกัด  ชื่อเก่า บริษัท สเตนเลส สตีล เฟาน์ดรี้ จำกัด 18/3 หมู่ 9 ถ.เอกชัย ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 034-466588 Fax : 034-466589 E-mail : stainlesssteel_foundry@hotmail.com ผู้แทน 1.เกษม  นิธิมาภินันท์ ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตและจำหน่ายหน้าแปลนสแตนเลส

 • หจก.โคราช ทรีท เคมิคอล

  หจก.โคราช ทรีท เคมิคอล 84/1 ซ.มุขมนตรี 22 ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 044-282701-2, 044-213525,044-282081 แฟกซ์ 044-282703 ผู้แทน คุณจุไรรัตน์ จังหวัด ผลิตภัณฑ์หลัก จำหน่าย เครื่องกรองน้ำ และ ไบโอดีเซล

 • บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด

  บริษัท ไบโอ เอ็นเนอร์ยี่ เทค จำกัด 9 อาคารวรสิน ชั้น 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02 6915900 โทรสาร 02 6915749 chuchanun@thai-a.co.th ผู้แทน คุณสุริยา จยธานันท์ คุณชัชนันท์ ถนอมวรสิน ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตพลังงานทางเลือกทุกรูปแบบ

 • หจก. พ.เกียรติณรงค์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง

  หจก. พ.เกียรติณรงค์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง เลขที่ 102/695  หมู่4  ซอยนาถสุนทร ถนนสุขุมวิท  ต.บางเมืองใหม่  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร.0-2394-4159  แฟกซ์ 0-2384-6352 ผู้แทน 1. คุณชูเกียรติ  อังสโวทัย   ผลิตภัณฑ์หลัก – ผลิตฟาร์มเวิร์ค, อุปกรณ์เครื่องมือ – ก่อสร้าง, เครื่องจักรลำเลียง

 • บริษัท ไอนอคต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  บริษัท ไอนอคต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 59/41 ซ.นวมินทร์ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.10240 โทรศัพท์ 02 734-5624-5 โทรสาร 02-734-8901 inox@inoxinter.com, panupong@inoxinter.com ผู้แทน คุณวรินทร์ธร  รุ่งปัญญา คุณอัญชลีย์  พุทธำรงศ์ ผลิตภัณฑ์หลัก Water@Waste Water Treatment Equipment / Engineering Machine/ Paper Pallet

 • บริษัท ศุภภัณฑ์และบุตร จำกัด

  บริษัท  ศุภภัณฑ์และบุตร  จำกัด เลขที่ 1302-1304  ถนนพระราม 4  แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ  10110 โทร. 0-2249-2001,01-8433114  แฟ็กซ์ 0-2249-6547 ผู้แทน 1. คุณมาลี  ซึงตระกูล 2. คุณพีรพล  ซึงตระกูล 3. คุณสรัญญา  ซึงตระกูล ผลิตภัณฑ์หลัก – อุปกรณ์อะไหล่ปั๊มน้ำมันทุกชนิดเช่น – ตู้จ่ายน้ำมัน