ข่าวสาร

12
Mar

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ปี 2563


ข่าวประชาสัมพันธ์!!

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ปี 2563

สามารถดาวน์เอกสารใบสมัครและคุณสมบัติได้ที่นี่—>

1.ใบสมัครการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2563

คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์ม—-> NEW 63 ใบสมัครการประกวดรางวัลเทคโนโลยี

คลิกดาวน์โหลด  google Form –>https://forms.gle/KPi599qc6aLgk1j46

 

2.คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด และรายละเอียด ประเภท สาขาเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม

คลิกดาวน์โหลด—->คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

 

 

การแบ่งประเภทของรางวัล
รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปี 2563 แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 4 สาขา จำนวน 13 รางวัล ประกอบด้วย

(1) สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป (Technology and Machinery for Agricultural)
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล


(2) สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม
(Technology and Machinery for Manufacturing)
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล


(3) สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Technology and Machinery for energy, environment and enhancing quality of life)
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล


(4) สาขาสาขาโปรแกรมสำเร็จรูป (application) ภาคการผลิตและบริการ
(Application program for production/service sector)
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล


(5)รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม (Best of the Best Technology Awards) จะตัดสินจากผลงานที่ดีที่สุดของรางวัลชนะเลิศที่ 1 ของทั้ง 4 สาขา จำนวน 1 รางวัล

 

หมดเขต กรุณาส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563


Comments are closed.