ข่าวสาร

12
Mar

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ปี 2563


ข่าวประชาสัมพันธ์!!

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ปี 2563

สามารถดาวน์เอกสารใบสมัครและคุณสมบัติได้ที่นี่—>

1.ใบสมัครการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2563

คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์ม—-> 63 ใบสมัครการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

คลิกดาวน์โหลด สมัครผ่าน google Form –>https://forms.gle/KPi599qc6aLgk1j46

 

2.คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด และรายละเอียด ประเภท สาขาเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม

คลิกดาวน์โหลด—->คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด และรายละเอียด ประเภท สาขาเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม63 

 

การแบ่งประเภทของรางวัล

รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปี 2563

แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 สาขา จำนวน 10 รางวัล ประกอบด้วย

(1) สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล

(2) สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล

(3) สาขาเพื่อสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 1 รางวัล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง 1 รางวัล

(4)รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม (Best of the Best Technology Awards)

จะตัดสินจากผลงานที่ดีที่สุดของรางวัลชนะเลิศที่ 1 ของทั้ง 3 สาขา จำนวน 1 รางวัล


 

หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 8 พฤษภาคม 2563


Comments are closed.