ข่าวสาร

08
Aug

ขอเชิญเข้าร่วมSpeaker invitation to 2019 Taiwan-Thailand Industrial Collaboration Summit Automation Forum

ขอเชิญเข้าร่วม

Speaker invitation to 2019 Taiwan-Thailand Industrial

Collaboration Summit Automation Forum

ในวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ 

เวลา 08.30-17.00น.

คลิกลงทะเบียนได้ทางออนไลน์

 

 

 

คลิกลงทะเบียนได้ทางออนไลน์


Comments are closed.