ข่าวสาร

11
Feb

ขอเชิญเข้าร่วมงาน WORKSHOP ให้หัวข้อ “เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่”

ขอเชิญเข้าร่วมงาน WORKSHOP ให้หัวข้อ “เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่”
ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ไบเทค บางนา
 จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
และสมาคมเครื่องจักรกลไทย 

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ 
การลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย!)
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ >>> 
หรือลิงค์เว็บไซต์ https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S19005
**ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน
สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (นายบุญรักษ์ กาญจนวรรณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02 564 6500 ต่อ 4675
อีเมล์ boonrkk@mtec.or.th


Comments are closed.