ข่าวสาร

12
Sep

งานแถลงข่าวโครงการ VCE 60

ขอเรียนเชิญสมาคมเครื่องจักรกลไทย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จ

โครงการการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 

จัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.30 น.

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระราม 6


Comments are closed.