ข่าวสาร

24
Apr

รอบที่ 1 ฟรี!!ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “โครงการสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสมัยใหม่” (Industrial robotics for modern manufacturing)

 

สัมมนาฟรี!! จำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น

 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “โครงการสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสมัยใหม่”
(Industrial robotics for modern manufacturing)

ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560
เวลา 8:30-12:00 น. ห้อง MR215
ณ ไบเทค บางนา

หุ่นยนต์มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการทำงานใหม่โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเหมือนกับระบบอัตโนมัติที่ออกแบบใช้เฉพาะงาน ผนวกกับระบบการเก็บรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ และมีการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา เพื่อการตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์
โดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีสามารถบูรณาการงานหลักขององค์กรทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีจำนวนการผลิตหลากหลาย ต้องการความรวดเร็ว คุณภาพสูงสุด แต่มีจำนวนผลิตที่น้อยชิ้นและมีการสั่งผลิตแค่ช่วงสั้นๆ
ท่านจะได้เรียนรู้การผลิตสมัยใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของอุตสาหกรรมชั้นนำในต่างประเทศ การประยุกต์ใช้งานจริงของโรงงานอัจริยะต้นแบบในประเทศไทย และการเลือกใช้หุ่นยนต์ที่ผลิตเองในประเทศไทย เช่น scara robot , delta robot , mobile robot , Cartesian robot , 2 Arm robot โดยมีโปรแกรมการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐ มีงบประมาณให้การสนับสนุนตามหลักเกณฑ์สูงสุด 400,000 บาทต่อโครงการ ถึงเวลาแล้วที่ภาคอุตสาหกรรมไทยต้องใช้ออโตเมชั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และที่สำคัญคือเพื่อเป็นการลดปัญหาด้านต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น และขาดแคลนในปัจจุบัน

โดย  วิทยากร  อนุชิต นาคกล่อม  สมาคมเครื่องจักรกลไทย

 

ลงทะเบียนได้ที่  โครงการสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 

ติดต่อสอบถาม สมาคมเครื่องจักรกลไทย

โทรศัพท์ 02 712 2096

โทรสาร 02 712 2979


Comments are closed.