ข่าวสาร

20
Mar

ขอเชิญเจ้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบที่ 23 มีนาคม 2560 นี้

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
 
 
ในวันพฤหัสบที่ 23 มีนาคม 2560นี้
 
ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ
 
กรุณาแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุม ได้ที่ โทรศัพท์ 02 712  2096
โทรสาร 02 712 2979 หรือ Reply email 

 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
เรียน     คณะกรรมการ/สมาชิกสมาคมเครื่องจักรกลไทย
เอกสารที่แนบมาด้วย

1.       ระเบียบวาระการประชุม

2.       แบบตอบรับการประชุม

3.       แผนที่

 

ด้วยนายปรีชา เต็มพร้อม นายกสมาคมเครื่องจักรกลไทย  กำหนดให้มีประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560      ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560  เวลา 17.00-19.00 น.      ณ สมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย ชั้น 7 ตึก LPN     โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ตามเอกสารที่แนบมาด้วย
ในการนี้ ทางสมาคมเครื่องจักรกลไทย         จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าวกรุณาแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุมกลับมายัง  สมาคมเครื่องจักรกลไทย ได้ที่โทรสาร02 712 2979 หรือ อีเมล์ officethaimachine@gmail.com ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม

 

ขอแสดงความนับถือ

สมาคมเครื่องจักรกลไทย

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

1.วาระประชุมใหญ่ ประจำปี 2560 

2.แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมใหญ่ 23-3-60

 

 แผนที่

 

 


Comments are closed.