ข่าวสาร

07
Aug

เชิญสมัครเข้ารับการสนับสนุนโครงการ “นวัตกรรมเพื่อการส่งออก”

เชิญผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหารและอาหารเสริม
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “100 บริษัทกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและอาหารเสริมเพื่อการส่งออก”
โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และกรมส่งเสริมการส่งออก
ในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
พร้อมจับมือเครือข่ายเอกชนร่วมดำเนินการพัฒนาธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2555
โดย 100 บริษัทที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับโอกาสแสดงผลงานและเข้ารับการสัมภาษณ์
เพื่อรับสิทธิประโยชน์การขยายผลธุรกิจนวัตกรรมด้านต่างๆ ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 ต่อไป (กำหนดการวันที่ 4 กันยายน 2555)

สอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครได้ที่ 02-644 6000 ต่อ 135 (ชานนท์)

โทรสาร 02-644 8443
อีเมล์ i4e@nia.or.th 
เว็บไซต์ www.nia.or.th/i4e


Comments are closed.