คลังข่าวสารเดือน August, 2020

19
Aug

  50 บริษัทชั้นนำจากมณฑลจื้อเจียง มองหาพันธมิตรและตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย   กรมพาณิชย์แห่งมณฑลจื้อเจียง นำทัพ 50 บริษัทชั้นนำด้านฮาร์ดแวร์ และเครื่องจักรกลไฟฟ้า ที่มองหาพันธมิตรและตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย เข้าร่วมเจรจาธุรกิจออนไลน์ผ่าน Zoom กับผู้ประกอบการไทย ใน งาน 2020 Zhejiang Export Online Fair (Thailand-Hardware & Electromechanical Products) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางธุรกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน 2563 เวลา 13.30-16.00 น.     จื้อเจียงเป็นหนึ่งในมณฑลไฮเทคของจีน ตั้งอยู่ทางชายทะเลฝั่งตะวันออกของจีน มีประชากรมากกว่า 57 ล้านคน มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับ 4 ของจีน เนื่องจากเป็นมณฑลที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องกลไฟฟ้า เครื่องจักรกล โลหะการ สิ่งทอ เคมี อาหาร และ วัสดุก่อสร้าง โดยเป็นผลจากความสำเร็จของการพัฒนาตามนโยบาย Zhejiang Model ที่ส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้ประกอบการ ขณะที่ภาครัฐมีการลงทุนด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ    งาน 2020 ...