คลังข่าวสารเดือน April, 2020

27
Apr

ข่าวประชาสัมพันธ์!!  สมาคมการค้าและการลงทุนเอเซียน-สากล ขอเชิญเข้ากิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Online Business Matchmaking) ผ่านโปรแรม Zoom ระหว่างผู้ประกอบการไทยและจีนจากมณฑลซานตง กว่า 40 บริษัท โดยมีสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ  อาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปเครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์  เครื่องจักรกลและจักรกลการเกษตร เป็นต้น ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 – 13.00 น. กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 อ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ     คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ ไฟล์   แบบตอบรับ ไฟล์      40 Shandong Company List