คลังข่าวสารเดือน March, 2020

12
Mar

ข่าวประชาสัมพันธ์!! ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ปี 2563 สามารถดาวน์เอกสารใบสมัครและคุณสมบัติได้ที่นี่---> 1.ใบสมัครการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2563 คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์ม----> NEW 63 ใบสมัครการประกวดรางวัลเทคโนโลยี คลิกดาวน์โหลด  google Form -->https://forms.gle/KPi599qc6aLgk1j46   2.คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด และรายละเอียด ประเภท สาขาเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม คลิกดาวน์โหลด---->คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด     การแบ่งประเภทของรางวัล รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปี 2563 แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 4 สาขา