คลังข่าวสารเดือน February, 2019

11
Feb

ขอเชิญเข้าร่วมงาน WORKSHOP ให้หัวข้อ "เทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้ายุคใหม่" ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ไบเทค บางนา  จัดโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยี ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และสมาคมเครื่องจักรกลไทย  สามารถลงทะเบียน ได้ที่  การลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่าย!) ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ที่ >>>  หรือลิงค์เว็บไซต์ https://www2.mtec.or.th/eventnstda/user/regisnow.aspx?EventID=S19005 **ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (นายบุญรักษ์ ...