คลังข่าวสารเดือน November, 2018

12
Nov

สามารถดาวน์เอกสารใบสมัครและคุณสมบัติได้ที่นี่---> 1._คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด และรายละเอียด ประเภท สาขาเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 2._ใบสมัครการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562   หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2562