คลังข่าวสารเดือน November, 2018

12
Nov

ข่าวประชาสัมพันธ์!! ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ปี 2562   สามารถดาวน์เอกสารใบสมัครและคุณสมบัติได้ที่นี่---> 1.ใบสมัครการประกวดรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้ารเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจำปี 2562 2.คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด และรายละเอียด ประเภท สาขาเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 25 เมษายน 2562