คลังข่าวสารเดือน April, 2017

24
Apr

สัมมนาฟรี!! จำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "โครงการสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสมัยใหม่" (Industrial robotics for modern manufacturing)   ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 8:30-12:00 น. ห้อง MR219 ณ ไบเทค บางนา หุ่นยนต์มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการทำงานใหม่โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเหมือนกับระบบอัตโนมัติที่ออกแบบใช้เฉพาะงาน ผนวกกับระบบการเก็บรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ และมีการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา เพื่อการตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์ โดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีสามารถบูรณาการงานหลักขององค์กรทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีจำนวนการผลิตหลากหลาย ต้องการความรวดเร็ว คุณภาพสูงสุด แต่มีจำนวนผลิตที่น้อยชิ้นและมีการสั่งผลิตแค่ช่วงสั้นๆ ท่านจะได้เรียนรู้การผลิตสมัยใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของอุตสาหกรรมชั้นนำในต่างประเทศ การประยุกต์ใช้งานจริงของโรงงานอัจริยะต้นแบบในประเทศไทย และการเลือกใช้หุ่นยนต์ที่ผลิตเองในประเทศไทย เช่น scara robot , delta robot , mobile robot , Cartesian robot ...

24
Apr

  สัมมนาฟรี!! จำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "โครงการสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสมัยใหม่" (Industrial robotics for modern manufacturing) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 8:30-12:00 น. ห้อง MR215 ณ ไบเทค บางนา หุ่นยนต์มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการทำงานใหม่โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเหมือนกับระบบอัตโนมัติที่ออกแบบใช้เฉพาะงาน ผนวกกับระบบการเก็บรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ และมีการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา เพื่อการตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์ โดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีสามารถบูรณาการงานหลักขององค์กรทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีจำนวนการผลิตหลากหลาย ต้องการความรวดเร็ว คุณภาพสูงสุด แต่มีจำนวนผลิตที่น้อยชิ้นและมีการสั่งผลิตแค่ช่วงสั้นๆ ท่านจะได้เรียนรู้การผลิตสมัยใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของอุตสาหกรรมชั้นนำในต่างประเทศ การประยุกต์ใช้งานจริงของโรงงานอัจริยะต้นแบบในประเทศไทย และการเลือกใช้หุ่นยนต์ที่ผลิตเองในประเทศไทย เช่น scara robot , delta robot , mobile robot , Cartesian robot , 2 Arm robot โดยมีโปรแกรมการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐ มีงบประมาณให้การสนับสนุนตามหลักเกณฑ์สูงสุด 400,000 ...

21
Apr

  เปิดรับสมัครแล้ว ขอเชิญร่วมส่งผลงานโครงการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 (Machinery&Technology Award 2017) แบ่งประเภทการประกวด ดังนี้      1. สาขาเกษตรและเกษตรแปรรูป      2.สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม      3.สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวติ         และรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 2560   ไม่จำกัดจำนวน เทคโนโลยีและเครื่อง ในการส่งเข้าร่วมประกวด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สมาคมเครื่องจักรกลไทย คุณอภิญญา 02 712 2096 มือถือ 089-5175774 www.thai-machinery.or.th โดยสามารถลงทะเบียน* เข้าร่วม ...