คลังข่าวสารเดือน March, 2017

20
Mar

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560     ในวันพฤหัสบที่ 23 มีนาคม 2560นี้   ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะ   กรุณาแจ้งชื่อเข้าร่วมประชุม ได้ที่ โทรศัพท์ 02 712  2096 โทรสาร 02 712 2979 หรือ Reply ...