คลังข่าวสารเดือน January, 2017

06
Jan

สมาคมเครื่องจักรกลไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "กิจกรรมการบริการและส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสู่การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  ฟรี++ไม่มีค่าใช้จ่าย  รับจำนวนจำกัด  จังหวัดละ 30 ท่าน เท่านั้น  ใช้เครื่องจริง ทดสอบจริง หากท่านใดสนใจเข้าร่วม กรุณาส่งใบสมัครได้ที่ สมาคมเครื่องจักรกลไทย   โทรศัพท์ 02 712 2096 โทรสาร  02 712 2979   อีเมล์ tma.seminar1@gmail.com     สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่---> ใบสมัคร