คลังข่าวสารเดือน July, 2016

13
Jul

ในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ห้อง 306 ชั้น สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่    แบบตอบรับสัมมนา การเชื่องโยงระหว่าง ม.กับภาคอุตสาหกรรม

08
Jul

ใกล้เข้ามาแล้ว !!!!  “งานมหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม SITEX 2016”  ฉีกกรอบการใช้ชีวิตเดิม ๆ พบกับนวัตกรรมใหม่สุดล้ำในรูปแบบ “INDUSTRY 4.0” จากในประเทศและประเทศชั้นนำด้านเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนชีวิตธรรมดาให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น  วันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2559  ณ อาคารอำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน (กล้วยน้ำไท) ซอยตรีมิตร  รายละเอียดเพิ่มเติม click >>http://bsid.dip.go.th/Sitex2016.aspx 

08
Jul

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จ   การพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรม เพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า สนับสนุนโดย   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินงานโดย  สมาคมเครื่องจักรกลไทย วันอังคารที่  26  กรกฎาคม  2558   เวลา  09:30  - 12:00 น.