คลังข่าวสารเดือน April, 2016

18
Apr

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการ กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ SMEs เพื่อการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร พร้อมพบที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนจากสถาบันทางการเงิน โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสากรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (BSID) ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย (TMA) ดำเนินการโดย ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย (SDTLC) รายละเอียดโครงการ สามารถดูได้จากเว็บไซต์ http://www.thai-machinery.or.th หรือ http://www.spraydryer.in.th การประกาศผลการรับสมัคร ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับผ่านทางช่องทางต่างๆที่เหมาะสม หรือดูผลการรับสมัครบนเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ที่เว็บไซต์ http://www.thai-machinery.or.th หรือ http://www.spraydryer.in.th นโยบายการเก็บรักษาความลับ ข้อมูลใบรับสมัครโครงการฯ จะถูกส่งไปยัง สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสากรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (BSID), สมาคมเครื่องจักรกลไทย (TMA), และ ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย (SDTLC) เพื่อใช้สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯเท่านั้น และจะไม่นำข้อมูลของผู้สมัครไปแสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ใดๆทั้งสิ้น ข้อมูลการติดต่อ สมาคมเครื่องจักรกลไทย (TMA) โทรศัพท์ : 085-260-2200 แฟกส์ : 02-101-3697 อีเมล : tma.seminar1@gmail.com Line ID : sdtlc Website : http://www.thai-machinery.or.th or http://www.spraydryer.in.th     ใบสมัครออนไลน์    คลิก!!  http://goo.gl/forms/9xIFZfxwbG ...