คลังข่าวสารเดือน March, 2016

14
Mar

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสร้างระบบอย่างไรให้โรงงานฉลาด  How to build system to smart factory คุณจะได้รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่โดยใช้เซ็นเซอร์ต่อร่วมเข้ากับระบบสารสนเทศ เพื่อนำเป็นแทนระบบที่มีอยู่ให้กลายเป็นโรงงานที่ฉลาด โดยสามารถเห็นข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet  ทำให้เราเห็น และ ปรับปรุง •   สมรรถนะการผลิต ( Manufacturing Performance ) •   ความสัมพันธ์ของการเพิ่มผลผลิต  ( industrial Productivity) •   การบริหารจัดการพลังงาน ( Factory Energy Management ) •   การประเมินผลแบบทันท่วงที ( Real Time Monitoring System  ) •    ระบบบำรุงรักษาแบบการทำนาย ( Predictive Maintenance ) โรงงานฉลาดไม่ยากอย่างที่คิด เราสามารถเริ่มต้นได้จากส่วนที่สำคัญก่อน   ดาวน์โหลดไฟล์ ได้ที่นี่  สร้างระบบอย่างไรให้โรงงานฉลาด วันศุกร์ 

14
Mar

ขอเชิญเข้าร่วมงานหุ่นยนต์ ต้นทุนต่ำ ทำได้เอง  Low Cost Robotic Do it yourself คุณจะได้รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อการผลิต ที่ไม่ใช่ผลิตคราวละมากๆ  ( Fixed Automation ) แต่เป็นลักษณะผลิตคราวละไม่มากแต่เป็นแบบยืดหยุ่น ( Flexible Automation ) มีต้นทุนต่ำ ทำได้เร็ว และเปลี่ยนแปลงโมเดลได้ง่าย •   การประเมินงบประมาณเชิงตัวเลข กับการคุ้มค่าในการ  ลงทุน  เช่น ลดต้นทุนการผลิตของชิ้นส่วน  ลดแรงงาน   ลดเวลาการผลิต หรือ เพิ่มคุณภาพ ลดของเสีย เพื่อให้ ผู้บริหารตัดสินใจ •   เลือกชิ้นส่วนสำหรับสร้างระบบอัตโนมัติ •   การออกแบบความต้องการเบื้องต้น •   การประเมินความเหมาะสมของระบบที่มีอยู่ในท้องตลาด •   การติดตั้ง รวมทั้ง commissioning ระบบ ตามข้อกำหนด •   แผนการใช้งานและการบำรุงรักษา โดยคุณสามารถทำได้เอง หรือ จ้างทำก็ไม่แพง     ดาวน์โหลดไฟล์  ได้ที่นี่ หุ่นยนต์ ต้นทุนต่ำ ทำเองได้ วันพฤหัสบดี ที