คลังข่าวสารเดือน February, 2016

18
Feb

เรียน สมาชิกสมาคมเครื่องจักรกลไทย เรื่อง เรียนเชิญส่งเครื่องจักรเข้าประกวดในโครงการ "การประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 " กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย จัดโครงการ "การประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 " โดยมีประเภทรางวัล ดังต่อไปนี้ 1. สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป 2. สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม 3. สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต และรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม  Best of the best Awards สามารถส่ง "ใบลงทะเบียนการประกวดฯ" และ  "ใบสมัครโครงการประกวดฯ 59"  ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 10 เมษายน 2559