คลังข่าวสารเดือน August, 2014

13
Aug

  สัมมนามี 2 หัวข้อดังนี้ค่ะ 1.  หัวข้อเรื่อง “การแปรรูปทำผงแห้งเอนกประสงค์ด้วยเทคโนโลยี Spray Dryer เพื่อการพาณิชย์” โดยวิทยากร อ.ณัฐ เตรียมชัยศรี  กรรมการผู้จัดการ ในงาน “มหกรรมเครื่องจักรกล และ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (SITEX EXPO 2014)” ใน วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง MIDI 306  สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 2.หัวข้อเรื่อง  “เทคโนโลยีการแปรรูปนมผง - นมอัดเม็ดเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” โดย วิทยากรรับเชิญ คุณวิน  วัชโรทัย หัวหน้างานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม  โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  ในงาน “มหกรรมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (Sitex EXPO 2014)”  ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เวลา  09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้อง ศูนย์การเรียนรู้  ตึก BSID   สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม   หากสมาชิกหรือท่านใดสนใจเข้าร่วม สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ดังนี้ค่ะ L-0093 ...