คลังข่าวสารเดือน March, 2014

25
Mar

  หากสมาชิกท่านได้สนใจ สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://webapp.reedtradex.co.th/enews/mxv14enews3/index.html

24
Mar

ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม กรุณาดาวน์โหลดได้ที่ แบบตอบรับ Walk Rally 31 may-1 jun 57

24
Mar

INNOLAB forum exclusive - an event especially for Thai Readers 09:09 am at Lido 1 Theatre, Siam Square, Bangkok ดูหนังฟังเสวนา ฟรีตลอดงาน! พบกัน 09:09 น. วันเสาร์ที่ 26 เมษายน นี้ ณ โรงภาพยนตร์ลิโด 1 สยามสแควร์ - ชมภาพยนตร์เรื่อง Food Matters ภาพยนตร์สารคดีที่จะตอกย้ำความเป็นคุณจากอาหารที่คุณรับประทาน - ร่วมถกประเด็นด้านความปลอดภัยอาหารกับรศ.ดร. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์ หัวหน้าศูนย์ความปลอดภัยอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - อัพเดท ASEAN Food References Laboratories ทั้ง 6 ด้าน จากดร. ปนัดดา ซิลวา อดีตนายกสมาคมเอโอเอซี ประเทศไทย ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ - โภชนาการในอาหารสำเร็จรูป โดย ...

19
Mar

เรียนผู้ประกอบการ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างแบรนด์ไทยใน AEC ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2557 ณ ห้องสัมนา 303 อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท คลองเตย กทม. อบรมฟรีตลอดหลักสูตร   รายละเอียดตามไฟล์แนบ กรุณาดาวน์โหลด  แบบตอบรับ AEC และรายละเอียด จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม   อภิชาต เฮงศิริไพศาล

18
Mar

  ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด ได้ที่ ใบแสดงความจำนงการเข้าร่วมประกวด 57  และ   รายละเอียดการประกวดรางวัลฯ57