คลังข่าวสารเดือน July, 2012

12
Jul

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญชวนนักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ส่งผลงานนวัตกรรมด้านการออกแบบเข้าร่วมประกวด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2555 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ pantapong@nia.or.th ดูรายละเอียดได้ที่ www.nia.or.th/dic และส่งผลงาน ได้ที่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 73/1 (อาคารวิจัยโยธี ชั้น3) ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Design Innovation Contest 2012 มี 3 ประเภทรางวัลให้เลือกสมัคร ได้แก่ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ด้านการออกแบบอาหาร (Food Design) และด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Design) นอกจากโอกาสที่จะได้รับรางวัลแล้ว ผลงานที่น่าสนใจยังมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติด้วย สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2555

01
Jul

เนื่องในโอกาสที่สมาคมเครื่องจักรกลไทย ได้มีส่วนร่วมจัดงาน “Techno Mart & Inno Mart 2012” ขึ้นอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2555 ณ ฮอลล์ 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เป็นระยะเวลา 4 วัน โดยการสนับสนุนของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกๆ ปี งานเทคโนมาร์ทและอินโนมาร์ทนี้ถือได้ว่าเป็นงานสำคัญงานหนึ่งที่มุ่งหวังให้เกิดการซื้อ - ขายเทคโนโลยี และนวัตกรรมของคนไทย ดาวน์โหลดใบสมัคร ดาวน์โหลดหนังสือเชิญชวน

01
Jul

เรียน ท่านประธานสมาคมเครื่องจักรกลไทย และสมาชิกทุกท่าน ตามที่ได้แจ้งกับทางสมาคมฯ ไปแล้วว่าทางบริษัท รอยัล มอเตอร์เวอร์ค จำกัด ได้รับรางวัลของ STI Thailand award 2012 ของ สวทน. นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลก็คือ "โรงไฟฟ้าชุมชนขนาด 25 กิโลวัตต์" ได้รับ 2 รางวัล ในประเภทวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม คือ ระดับประเทศ : รองชนะเลิศอันดับ 2 และ ระดับภาคกลาง : รางวัลชนะเลิศ โดย ท่านปลอดประสพ สุรัสวดี มามอบรางวัลให้แทน นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณสมาคมเครื่องจักรกลไทย ท่านนายกปรีชา และทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจเสมอมา ในโครงการวิศวกรรมย้อนรอย โรงไฟฟ้าชุมชน ขณะนี้ทางบริษัทฯ สามารถนำไปชิงรางวัลระดับประเทศของ สวทน. รางวัลที่ได้มานี้ ขอมอบความภูมิใจให้แก่สมาคมเครื่องจักรกลไทย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทางบริษัทฯ จะได้รับความไว้วางใจจากสมาคมฯ ต่อไป ทั้งนี้ ได้ส่งไฟล์รูป รับรางวัล และเอกสารประชาสัมพันธ์ มา 2 ภาพน่ะค่ะ ถ้าเปิดดูไม่ได้รบกวนทางสมาคมติดต่อกลับด้วยค่ะ ขอแสดงความนับถือ ทักษ์สุตา ถิ่นสันติสุข (เพลิน) บจก.รอยัลมอเตอร์ เวอร์ค จำกัด บจก.ราชาอีควิปเมนท์ จำกัด

01
Jul

ดาวน์โหลดใบสมัคร