คลังข่าวสารเดือน March, 2012

06
Mar

พิธีรับมอบเครื่องชงกาแฟสดอัตโนมัติ จากบริษัท เจ.อาร์.แอล.สยาม จำกัด มอบให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อใช้่ประโยชน์ในราชการ