ข่าวประชาสัมพันธ์

12
Nov

สามารถดาวน์เอกสารใบสมัครและคุณสมบัติได้ที่นี่---> 1._คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด และรายละเอียด ประเภท สาขาเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 2._ใบสมัครการประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2562   หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2562

12
Sep

ขอเรียนเชิญสมาคมเครื่องจักรกลไทย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จ โครงการการพัฒนาสร้างเครื่องจักรต้นแบบภายใต้โครงการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า  จัดขึ้นในวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พระราม 6

25
Dec

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน "ประกวดรางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2561 ผู้ประกอบไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก มีนวัตกรรมใหม่ ผลิตโดยคนไทย  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงศักยภาพ ท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ตามลิงค์ข้างล่างนี้เลยค่ะ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 1.เงื่อนไขการสมัคร 2.ลงทะเบียน 3.ข้อมูลการนำเสนอผลงาน 61 4.เอกสารใบสมัคร 61

19
Oct

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในฐานะเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศ  โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมการผลิต บริการการค้าและการลงทุน ซึ่งรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศมาโดยตลอด  อีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สร้างคุณประโยชน์แก่  ประเทศชาติของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น  “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย” โดยในปี 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดงาน “Thai Tech EXPO 2017”  เพื่อนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของ 15 หน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานเครือข่าย ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์รวมถึงบริการต่างๆ ที่โดดเด่น โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือภาคเอกชน ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม SMEs และผู้ที่สนใจทั่วไป

24
Apr

สัมมนาฟรี!! จำนวนจำกัด 30 ท่าน เท่านั้น   ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "โครงการสนับสนุนการใช้หุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสมัยใหม่" (Industrial robotics for modern manufacturing)   ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 8:30-12:00 น. ห้อง MR219 ณ ไบเทค บางนา หุ่นยนต์มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนการทำงานใหม่โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเหมือนกับระบบอัตโนมัติที่ออกแบบใช้เฉพาะงาน ผนวกกับระบบการเก็บรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ และมีการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ทุกท่ีทุกเวลา เพื่อการตัดสินใจที่ทันต่อสถานการณ์ โดยใช้ระบบสารสนเทศท่ีสามารถบูรณาการงานหลักขององค์กรทั้งหมดเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด ตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่ที่มีจำนวนการผลิตหลากหลาย ต้องการความรวดเร็ว คุณภาพสูงสุด แต่มีจำนวนผลิตที่น้อยชิ้นและมีการสั่งผลิตแค่ช่วงสั้นๆ ท่านจะได้เรียนรู้การผลิตสมัยใหม่ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ของอุตสาหกรรมชั้นนำในต่างประเทศ การประยุกต์ใช้งานจริงของโรงงานอัจริยะต้นแบบในประเทศไทย และการเลือกใช้หุ่นยนต์ที่ผลิตเองในประเทศไทย เช่น scara robot , delta robot , mobile robot , Cartesian robot ...